Phần mềm bán hàng – phần mềm kho – phần mềm cafe, bida, karaoke, nhà hàng…

agile.business banle

– Phần mềm quản lý kho.

– Phần mềm quản lý bán hàng.
– Phần mềm quản lý cafe, karaoke, bida, nhà hàng.
– Phần mềm Cầm đồ.
Một giải pháp tổng hợp cho khách hàng khi triển khai ứng dụng trên cả 3 nền tảng:
– Desktop app: ứng dụng cài đặt trên máy tính.
– Web app: ứng dụng chạy trên trình duyệt máy tính, điện thoại như Google Chrome, Firefox,…
– Mobile app: Ứng dụng chạy trên Smart-Phone cho cả 3 hệ điều hành Windows Phone, iOS, Android.
Hãy liên hệ để biết thêm thông tin )
Công ty Phần mềm Agile
Liên hệ: 0918.338.234 – 0933 160 610

agile.business nhapkho

agile.business tonkho

agile.business congno