Gói cơ bản

5.000.000
 • Giao diện: theo mẫu có sẵn
 • Dung lượng: 1GB
 • Băng thông: 10GB
 • Ngôn ngữ : 1 ngôn ngữ
 • Tương thích thiết bị di động
 • Chức năng cơ bản
 • Bảo Hành trọn đời
 • Không bàn giao code
 • Phí duy trì : 1.3 triệu/Năm
Chi tiết

Bán chuyên

Liên hệ
 • Chọn mẫu và chỉnh sửa
 • Dung lượng: 2GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Ngôn ngữ : 1 ngôn ngữ
 • Tương thích thiết bị di động
 • Chức năng chuyên nghiệp
 • Bảo Hành trọn đời
 • Bàn giao Source code
 • Phí duy trì: 1.6 triệu/ Năm
Chi tiết

Chuyên nghiệp

Liên hệ
 • Giao diện theo yêu cầu
 • Dung lượng: 4GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Ngôn ngữ : Anh & Việt
 • Tương thích thiết bị di động
 • Chức năng chuyên nghiệp
 • Bảo Hành trọn đời
 • Bàn giao Source code
 • Phí duy trì: 2 triệu/ Năm
Chi tiết

Nâng cao

Liên hệ
 • Thiết kế độc quyền
 • Dung lượng: 6GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Ngôn ngữ : Đa ngôn ngữ
 • Tương thích thiết bị di động
 • Chức năng cao cấp
 • Bảo Hành trọn đời
 • Bàn giao Source code
 • Phí duy trì : 2,5 triệu / Năm
Chi tiết

Tùy chọn

Liên hệ
 • Thiết kế độc quyền
 • Dung lượng: 6GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Ngôn ngữ : Đa ngôn ngữ
 • Tương thích thiết bị di động
 • Chức năng cao cấp
 • Bảo Hành trọn đời
 • Bàn giao Source code
 • Phí duy trì : 2,5 triệu / Năm
Chi tiết