Onesignal All included players are not subscribed

I am unable to send push notification to Subscribed Users from API but notifications can be sent from dashboard. Error I am getting: {"id":"","errors":["All included players are not subscribed"]} Code I used: {   “app_id”: “<appAPI>”,   “included_segments”: [“Total Subscriptions”],   &#8...

ĐÓN ĐÔNG SANG – SALE NGẬP TRÀN CÙNG BKNS

Kính gửi Quý khách hàng, Quý đối tác:  Mùa đông đang đến gần và BKNS muốn giúp bạn trang bị cho mùa lạnh với những ưu đãi tuyệt vời nhất. ĐÓN ĐÔNG SANG – SALE NGẬP TRÀN CÙNG BKNS Để...

BLACK FRIDAY – SIÊU SALE LỚN NHẤT NĂM GIẢM TỚI 70%

Kính gửi Quý khách hàng, Quý đối tác:  BLACK FRIDAY – SIÊU SALE LỚN NHẤT NĂM GIẢM TỚI 70% Lại một mùa sale đang đến với voucher ngập trời mang tên ngày Black Friday 2023. Trong mùa sale này, BKNS tung...