Không gởi được mail SMTP trên centos

Nếu code gửi email của bạn báo lỗi này: SMTP -> ERROR: Failed to connect to server: Permission denied (13) Đồng nghĩa với việc centos không cho phép bạn gửi email đó, hãy thử kiểm tra: # getsebool httpd_can_sendmail Nếu...

Cập nhập thời gian cho Server ( centos )

Để Server chạy đúng giờ việc cập nhập bằng tay có thể được thực hiện 1 cách đơn giản ( chỉnh giờ, phút…) nhưng có thể gây ra độ chính xác với sai số lớn. Hôm nay mình xin giới...