Phần mềm lấy mã màu ở bất kỳ đâu trên máy tính rất gọn nhẹ ColorPic

Nếu bạn cảm thấy bị giới hạn khi các phần mềm đồ họa hỗ trợ picker lấy mã màu ở trong khu vực làm việc của phần mềm, mà bạn lại muốn lấy một màu nào đó trong máy tính...