Cách mở hình ảnh WebP trên Photoshop

Đôi lúc các bạn tải 1 hình ảnh rất đẹp từ trên mạng về và muốn chỉnh sửa hình ảnh đó lại bằng photoshop, tuy nhiên khi mở hình ảnh có duôi .webp thì lại báo lỗi. để tiết kiệm...