Component quản lý video YOUTUBE j25 và 3x

Youtube Gallery là một giải pháp quản lý phương tiện truyền thông video cho Joomla! Các thành phần cho thấy một bộ sưu tập video – danh sách các video được lựa chọn trên trang web Joomla của bạn. Hỗ...

Menu Responsive Joomla 2.5 và 3x

Đây là một module đơn giản nhưng mạnh mẽ để cải thiện khả năng sử dụng trang web và chuyển hướng! Module này được thiết kế để giúp bạn hiển thị đa cấp của các mục menu theo cách trơn...

JA Teline IV cho Joomla 2.5 và 3x

Chạy trên nền T3 Framework v2.0Hỗ trợ 8 tùy chọn màu sắc cho trangHỗ trợ 4 kiểu menu: JA Split menu, JA Css menu, JA Dropline menu, JA Mega menuHỗ trợ cấu hình Font GoogleTích hợp tính năng nén CSS...