Không gởi được mail SMTP trên centos

Nếu code gửi email của bạn báo lỗi này: SMTP -> ERROR: Failed to connect to server: Permission denied (13) Đồng nghĩa với việc centos không cho phép bạn gửi email đó, hãy thử kiểm tra: # getsebool httpd_can_sendmail Nếu...

Cập nhập thời gian cho Server ( centos )

Để Server chạy đúng giờ việc cập nhập bằng tay có thể được thực hiện 1 cách đơn giản ( chỉnh giờ, phút…) nhưng có thể gây ra độ chính xác với sai số lớn. Hôm nay mình xin giới...

Hướng dẫn đổi pass root phpmyadmin trên centos

Đăng nhập vào phpmyadmin với tài khoản root và gõ lệnh sql :  UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD(“mat khau”) WHERE User = “root” vào -> ấn go Tiếp theo gõ lênh : FLUSH PRIVILEGES; để update các thay đ...