Extension Live Sass Compiler hỗ trợ biên dịch SASS sang CSS trên VS code

Một trong những thành phần mở rộng mình thấy khá hay của VSCode giúp tự động biên dịch / chuyển các tập tin SASS / SCSS  sang các tệp CSS trong thời gian thực.

App Preview

  1. Trước tiên bạn cài extemsion: live sass compiler vào vs code

2. Nhấn phím F1 hoặc ctrl+shift+P và nhập vào Live Sass: -> chọn Watch Sass

Khi bạn code xong trên file scss và lưu thì extension live Sass sẽ tự động biên dịch thành file .css và .css.map theo thời gian thực (Code đến đâu biên dịch đến đó). Bạn chỉ cần nhúng file .css vào source là ok.