Cách gửi mail SMTP từ VPS CentOs ( Linux )

Chào các bạn . Hiện tại mình thấy có khá nhiều bạn gặp phải trường hợp gởi mail trên VPS Centos nhưng không gởi được. Các bạn cần làm như sau.

Trước tiên kết nối đến VPS qua SSH bằng Putty hoặc phần mềm nào tùy các bạn. và làm theo các bước sau:

Kiểm tra có phải centos không cho phép bạn gửi email hay không bằng cách gõ vào:

# getsebool httpd_can_sendmail

Nếu kết quả off là chưa gởi được, cần phải bật nó lên bằng lệnh này:

# setsebool -P httpd_can_sendmail 1

Nếu không báo lỗi thì OK, còn báo lỗi Disable SELinux thì chuyển qua bật SELinux lên

# vi /etc/selinux/config

Thay đổi SELINUX=permissive

và lưu lại sau đó chuyển sang chạy lại lệnh : # setsebool -P httpd_can_sendmail 1

Mở port 465 và port 25

# iptables -I INPUT -p tcp -m tcp –dport 465 -j ACCEPT

# iptables -I INPUT -p tcp -m tcp –dport 25 -j ACCEPT

# service iptables save
# service iptables restart

-> xong. Chúc các bạn thành công.