Lỗi Maintenance Mode in wordpress “Trang web hiện đang được bảo dưỡng”

Lỗi này có thể là do trong lúc hệ thống cập nhật thì máy mình bị mất kết nối, tải lại trang thì website báo lỗi.

“Trang web hiện đang được bảo dưỡng. Bạn vui lòng quay lại trong vài phút nữa”.

“Website is currently under maintenance. Please come back in a few minutes”

Để khắc phục lỗi này, bạn vào thư mục Root của website tìm và xóa file .maintenance đi sau đó tải lại trang web.

Sau đó các bạn truy cập lại trang quản trị và tiếp tục các thao tác cập nhật cho WordPress.