Hướng dẫn kích hoạt Multisite Network trên WordPress

Để bật Multisite, hãy truy cập kết nối FTP, hoặc quản trị hosting Plesk/cPanel và mở tệp wp-config.php để chỉnh sửa. Bạn cần thêm đoạn mã dưới đây vào tệp wp-config.php, sau đó save lại: /* Multisite */ define( 'WP_ALLOW_MULTISITE', true ); Đoạn...