Hướng dẫn làm mịn da trong Lightroom bằng Portraiture

Video hướng dẫn cách làm mịn da ngay trong Lightroom bằng Plugin Portraiture của Imagenomic. Cập nhật phiên bản Plugin Portraiture mới nhất hỗ trợ Lightroom CC 2015 Full bản quyền.

lightroom bang portraiture

 

Bản quyền Plugin Portraiture cho Lightroom
Email: support@taphuan.vn
Key: D1F23ACC67BD581E98A99565C4B1660C

Cập nhật thêm 1 số key nữa (lưu ý: phải dùng email support@taphuan.vn nhé)

AD4B0FB20DE7EC7098A99565C4B1660C

DE73B9D4F6ED66B098A99565C4B1660C

9833A12B846030EB98A99565C4B1660C

6868FEFDA2769C5598A99565C4B1660C

E6084BA72B4026C898A99565C4B1660C

B74284E573DA763D98A99565C4B1660C

19DED56C807C29F898A99565C4B1660C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn nào không thấy link thì load lại trang. hoặc liên hệ mình

skype : webquangnam

mail: webquangnam@gmail.com

face: https://www.facebook.com/webquangnam

link tải phần mềm (full keygen)

link xem video : https://youtu.be/n_epzpoAV7E

bài viết từ: taphuan.vn