[j25] Template joomla Bt Arise quickstart cho trang về giới thiệu công ty

BT-arise

Bạn tải gói quickstart này về nhé. click

Link demo: demo.bowthemes.com/#bt-arise

sau đó bạn cần chú ý cấu hình lại file php.ini để có thể cài đặt vì cơ sở dữ liệu có nó khá lớn….144 table lận đấy.
Chúc bạn thành công.!

nguồn: http://joomla.net.vn/threads/8999/#post-38348