Module hỗ trợ trực tuyến cho joomla 3.x

Module hỗ trợ trực tuyến phiên bản cho joomla 3.x Chức năng chính : – Hỗ trợ hiển thị icon chat Yahoo – Skype cho nhiều nick đồng thời – Hiển thị số điện thoại và tên người liên hệ...