Hướng dẫn sử dụng website wordpress

Để đăng nhập vào hệ thống người dùng truy cập link quản trị của website: Ví dụ: web bạn có tên miền là abcd.com thì link vào quản trị web là abcd.com/admin Tiếp theo người dùng nhập tên và mật khẩu mà chúng tôi đã cung cấp và click vào “đăng nhập”