Lỗi: Tài khoản quản trị khi đăng bài thì thấy SUBMIT FOR REVIEW thay vì PUBLISH trong wordpress

Đôi khi vào 1 ngày đẹp trời người dùng WordPress không thể xuất bản nội dung của mình khi đăng bài viết mới, ngay cả với tư cách là quản trị viên. Thay vì nhìn thấy nút “Xuất bản” PUBLISH ,  thay vào đó, nút “Gửi để xem xét” SUBMIT FOR REVIEW sẽ xuất hiện. May mắn thay vẫn còn có một số cách để khắc phục điều này, mặc dù không phải giải pháp nào cũng phù hợp với mọi người dùng. Hãy thử các cách dưới đây đến khi bạn tìm ra cách giải quyết. Mình đã gặp trường hợp này và cách thứ 3 là cách mà mình đã giải quyết và thành công

Cách 1: 

Đôi khi các theme của bên thứ ba có thể gây ra sự cố này. Nếu bạn đang sử dụng theme của bên thứ ba, hãy thử chuyển về theme mặc định của wordpress để xem nó có tạo ra sự khác biệt hay không.

Cách 2: 

Nếu không có gì thay đổi, vấn đề có thể là do plugin của bên thứ ba. Để xem đây có phải là sự cố hay không, hãy di chuyển bất kỳ plugin nào của bên thứ ba vào một thư mục bên ngoài thư mục wp-content. Nếu không có gì thay đổi, bản sửa lỗi này có thể chỉ là tạm thời vì bạn có thể dễ dàng di chuyển các plugin trở lại.

Cách 3: 

Nếu đó không phải là sự cố phần mềm của bên thứ ba, thì có thể là sự cố trong bảng _posts.

Trước khi bạn làm điều này, hãy đảm bảo sao lưu cơ sở dữ liệu của bạn. Cũng lưu ý rằng nếu bạn không cảm thấy thoải mái khi chỉnh sửa cơ sở dữ liệu của mình, bạn nên cân nhắc việc thuê người làm việc này cho bạn.

Tìm một công cụ như phpMyAdmin hoặc một công cụ nào đó tương tự, chọn bảng và nhấn “Cơ sở dữ liệu sửa chữa”. Bây giờ hãy kiểm tra và xem liệu có gì thay đổi không.

Nếu bạn vẫn thấy “Gửi để xem xét” thay vì “Xuất bản”, thì vấn đề có thể là do bảng wp-post của bạn không có Khóa chính hoặc không có Tự động tăng. Để khắc phục điều này, hãy đăng nhập vào phpMyAdmin và chuyển đến bảng wp-post.

Bạn có thể thấy lỗi cho biết “Lựa chọn hiện tại không chứa cột duy nhất. Các tính năng chỉnh sửa lưới, hộp kiểm, Chỉnh sửa, Sao chép và Xóa không khả dụng”.

Nhấp vào tab Cấu trúc, sau đó trên hàng ID, đặt nó thành khóa chính của bạn bằng cách nhấp vào “Chính”. Bây giờ bạn có click “chỉnh sửa hàng ID” và thêm Tự động tăng. hãy quay lại trang bài đăng của bạn và vấn đề sẽ được giải quyết!