Bộ sưu tập 100 Banner làm bằng photoshop cho các bạn lấy cảm hứng thiết kế​

các mẫu banner này minh sưu tầm từ internet , các ban tải vè giải nén ra rùi xem có cái nào thích hợp thì sửa lại thành banner cho mình. Còn không thì xem các banner để lấy ý tường thiết kế ( có thể thêm xóa sửa cho đẹp)

Vài mẫu demo ( khi tải về sẻ có đủ 100 banner mẫu)

psd100banner

link tải về : click tải về