[j25] Lof ArticlesSlideShow module

Lof ArticlesSlideShow module là sự lựa chọn là tốt nhất và cách bắt mắt nhất để hiển thị bài viết tính năng trên trong một slideshow phong phú, thường được đặt ở vị trí đầu của các trang web chính. Các mô-đun hỗ trợ hiển thị nội dung linh hoạt của mỗi thanh trượt và dễ dàng để phù hợp với trang web của bạn với một trong những chủ đề, giao diện 

a9ccd7cd1c4267a50c67ac0bd7180172 XL

link download mod_lofarticlesslideshow.version.2.x.zip