[j25] Module hiển thị lịch Việt Nam (âm lịch và dương lịch)

Các tính năng của module :
• Di chuyển dễ dàng giữa các tháng, năm mà không cần qua trang khác
• Bố cục hài hòa, màu sắc tươi sáng rõ ràng
• Hiện thị ngày tháng rõ ràng theo lịch âm và lịch dương
• Không cần phải cấu hình , dễ dàng cài đặt và sử dụng

mod wf vncal

Link download joomla 2.5 : mod_HA_LichAmDuong_j25.zip

Link joomla 3x : mod_HA_LichAmDuong_j3x.zip

phiên bản có quảng cáo