[j25] mod tự tạo readmore cho bài viết trong joomla

Mod này tự động cắt bài viết và tạo readmore nên lúc soạn bài viết mình không cần phải tạo read more, mình xài thấy ok

autoreadMore1

 

 

 

autoreadMore2

Số lượng image khi hiển thị dạng blog sẻ lấy giá trị là 1.

“_hha” là class cho images viết vậy rùi chèn đoạn này : 

.blog img._hha {

  1. width120px;
  2. height80px;
  3. border1px solid #ccc;
  4. floatleft;
  5. padding3px!important;
  6. margin-right:5px!important;
}
vào file template.css của teplate là nhìn đẹp ngay

link down : http://www.mediafire.com/download/d153f2d23boqw3y/j25j3_plg_content_autoreadmore_4_0_7.zip