[j25] mod Vinaora Nice Slideshow (Slide hình ảnh trong Joomla)

Vinaora đẹp trình diễn là một hình ảnh thanh trượt jQuery cho Joomla với hiệu ứng hình ảnh tuyệt đẹp (Blur, Flip, Blast, Fly, Blinds, Squares, Slices, Basic, Fade, Ken Burns, Stack, Stack vertical and Basic linear) và tấn chuyên nghiệp thực hiện chủ đề . Vinaora đẹp trình diễn sử dụng một thanh trượt javascript đẹp và nhẹ để tạo ra hiệu ứng tuyệt vời.

vinaora-nice-slideshow-550x206 

link tải : Click