Những cải tiến thú vị trong Joomla 2.5

Joomla 2.5 là phiên bản thứ 3 của Joomla. Trước đó Joomla 1.6 và Joomla 1.7 ra mắt với rất nhiều sự cải tiến bất ngờ. Joomla 2.5 cũng nằm trong kế hoạch đó. Rất nhiều bạn thắc mắc sao Joomla ra phiên bản mới liên tục như vậy?Vậy, có những gì mới trong Joomla 2.5 hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé?

Joomla 1.5 là phiên bản ổn định đã được hỗ trợ trong nhiều năm. Sau đó, họ đã đi đến 1,6 thậm chí mặc dù nó là một nâng cấp khá quan trọng và sau đó chuyển đến 1,7. Để giải quyết sai lầm và để duy trì tính thống nhất, Joomla 2.5 là phiên bản ổn định mới sẽ được hỗ trợ trong rất nhiều năm tới đây.

Component mới đó là Smart Search.

Bạn có thể kích hoạt nó bằng cách: bật plugin và sau đó làm cho nó truy cập thông qua một mô-đun hoặc liên kết menu.

Công cụ tìm kiếm thông minh này nhanh hơn và linh hoạt hơn so với tìm kiếm chuẩn.

Các dữ liệu cần phải được lập chỉ mục theo thứ tự để có được sự linh hoạt và tốc độ. Các nhà phát triển bên thứ ba sẽ cần phải tạo ra các plugin để làm việc với tìm kiếm mới này, do đó, theo mặc định, việc tìm kiếm tiêu chuẩn hoạt động và tìm kiếm này bị vô hiệu hóa. Bạn có thể kích hoạt các plugin và chỉ mục tập tin của bạn khi bất kỳ phần mở rộng của bên thứ ba mà bạn muốn tìm kiếm có bổ sung mới.

hỗ trợ Captcha

Tùy chọn captcha ngay ở global config, không cần cài đặt từ nhà phát triển thứ 3
Tùy chọn captcha ngay ở global config, không cần cài đặt từ nhà phát triển thứ 3

Hổ trợ người dùng sửa đổi ngôn ngữ

Hổ trợ người dùng sửa đổi ngôn ngữ

Bạn có thể thay bất kì nhãn, tin nhắn, hay toolip sửa đổi các từ ngữ theo mong muốn