[j15] Module hỗ trợ trực tuyến joomla 1.5 cho bạn nào cần

Đây là module hỗ trợ trực tuyến cho joomla la 1.5 

yahooskype15

– Hỗ trợ hiển thị icon chat Yahoo – Skype cho nhiều nick đồng thời
– Hiển thị số điện thoại và tên người liên hệ
– Hiển thị logo (có thể tùy chỉnh được) ở phần đầu module cho thêm phần chuyên nghiệp.
– Có thêm các dòng thông tin về địa chỉ, email, điện thoại, fax, hotline… của doanh nghiệp

Link tải về: Click vào đây

phiên bản có quảng cáo