[j25 và j3x] plugin tạo link tiếng Việt không dấu trong Title Alias của Joomla! 2.5 và 3x

Phiên bản Joomla! 3.x mặc dù đã có chức năng Unicode Aliases, cho phép hiển thị tiếng Việt có dấu trong Title Alias nhưng vẫn chưa hỗ trợ tiếng Việt không dấu. Sau đây là plugin tạo lick tiếng Việt không dấu trong Title Alias của Joomla! 3.x do mình viết.

cài xong vào phần plugin bật lên :

sef1

Và kết quả:

sef2

Link tải về : bên đưới. nếu k tải được liên hệ face https://www.facebook.com/webquangnam/ mình gởi link qua cho

 

link tải về cho cả joomla 2.5 và 3x nhé : click