[j25 và j3X] plugin đính kèm tệp tin cho joomla 2.5 và 3x

3115 attachments copyĐây là plugin đính kèm tệp tin vào bài viết cho joomla 2.5 và 3x, cho phép các tập tin được tải lên và gắn liền với các bài viết và các loại nội dung. URL cũng có thể được đính kèm. “Đính kèm” bao gồm khả năng đính kèm tập tin và chỉnh sửa file đính kèm. Có những lựa chọn để kiểm soát ai có thể xem các file đính kèm và những người có thể tải lên, cùng với nhiều tùy chọn khác để tăng tính linh hoạt và tính hữu dụng.

link tải về : attachments-3.1.3.zip

 click xem video hướng dẫn tại đây