Trao đổi banner quảng cáo

Nếu bạn muốn đặt quảng cáo của bạn tại vị trí Trao Đổi Quảng Cáo trên website webquangnam.com bạn hãy liên hệ với nick yahoo: webquangnam hoặc email: webquangnam@gmail.com hoặc face: https://www.facebook.com/webquangnam để trao đổi thông tin.

Những thông tin bạn cần chuẩn bị để webquangnam.com có thể đặt banner quảng cáo cho bạn:
– Banner kích thước: Width(rộng) = 194px và Height(cao)=100px
– Link, website của bạn (vidu: https://webquangnam.com)
– Thông tin ghi chú cho banner (vidu: Thiết kế web Quảng Nam)

webquangnam.com cũng muốn bạn đặt banner của chúng tôi lên website của bạn, chúng ta cùng trao đổi banner để nhiều người biết đến website, thương hiệu của chúng ta hơn đồng thời làm tăng thứ hạng website trên Google, Alexa, Yahoo, Bing…

Thông tin webquangnam.com muốn đặt banner quảng cáo tại website của bạn:
– Banner: https://webquangnam.com/images/banners/webquangnam.gif
– Link: https://webquangnam.com
– Ghi chú: Thiết kế web Quảng Nam

Việc hiện thị các banner quảng cáo ở vị trí trao đổi quảng cáo là ngẫu nhiên không theo thứ tự cố định.