[j25 và 3x ]Module Morfeo Video Gallery (Chèn video youtube vào joomla)

Tạo ra một bộ sưu tập các video trên YouTube và video flv. Rất dễ sử dụng, nhập địa chỉ của các video hoặc youtube ID và đó là nó. Các hình nhỏ được tạo ra tự động. Bạn cấu hình các mô-đun như một chức năng của nhu cầu của bạn. Bạn có thể đặt tiêu đề trên video, thiết lập màu sắc, cột và các hàng của hình thu nhỏ, kích thước video tương ứng với các mô-đun, kích thước của hình thu nhỏ theo tỷ lệ các mô-đun, và nhiều thứ hơn. Các mô-đun bao gồm một chương trình chuyển đổi và chỉnh sửa video. Bạn có thể chuyển đổi các file video sang định dạng flv mà tái tạo các mô-đun hoặc bất kỳ định dạng khác.

phiên bản này không có quảng cáo giống như phiên bản free trên mạng

modVideoyoutube1

44381

Link J25 và j 35 : click

phiên bản có quảng cáo