[j25] Lof ArticlesSlideShow module

Lof ArticlesSlideShow module là sự lựa chọn là tốt nhất và cách bắt mắt nhất để hiển thị bài viết tính năng trên trong một slideshow phong phú, thường được đặt ở vị trí đầu của các trang web chính. Các...

[j25] mod Vinaora Nice Slideshow (Slide hình ảnh trong Joomla)

Vinaora đẹp trình diễn là một hình ảnh thanh trượt jQuery cho Joomla với hiệu ứng hình ảnh tuyệt đẹp (Blur, Flip, Blast, Fly, Blinds, Squares, Slices, Basic, Fade, Ken Burns, Stack, Stack vertical and Basic linear) và tấn chuyê...