CSS3 là gì – thành phần mới của CSS3

CSS3 là gì và thành phần mới của CSS3 có những bổ sung gì đáng kể các bạn hãy code và cảm nhận nhé, có rất nhiều điều mới mẻ từ bản CSS3 này

Css3

1.CSS3 là gì ?

-CSS3 là bản nâng cấp đáng kể của CSS, nó là thành phần làm nên website một cách toàn diện nhất với các hỗ trợ sẵn có mà không cần phải dùng tới các thành phần bổ sung bên ngoài như Javascript, Jquery, Flash…

-CSS3 là tiêu chuẩn mới nhất cho CSS.

CSS3 là gì?

2.Thành phần mới của CSS3

-CSS3 Border

-CSS3 Backgrounds

-CSS3 Gradients

-CSS3 Text Effects

-CSS3 Fonts

-CSS3 2D Transforms

-CSS3 3D Transforms

-CSS3 Transitions

-CSS3 Animations

-CSS3 Multiple Columns

-CSS3 User Interface

Thành phần mới của CSS3

=>CSS3 mới bổ sung rất nhiều thành phần mới giúp giảm thiểu được rất nhiều tài nguyên từ thành phần bổ sung bên ngoài vào, đặc biệt CSS3 rất có lợi cho website làm việc hiệu quả nhất mà tốn rất ít dữ liệu tải trang.