Đặt text link miễn phí trong vòng 3 tháng

– Chào các bạn. mình sẽ hỗ trợ các bạn đặt text link lên trang web của mình trong vòng 3 tháng. Hiện tại trang webquangnam dang chạy 1 suorce với 3 tên miền webquangnam.com, webquangnam.vn, webquangnam.net.

Phạm vi áp dụng: áp dụng cho các bạn nào đã cho 5 sao page Thiết kế web Quảng Nam : https://www.facebook.com/webquangnam

– web phải có nội dung trong sáng, không vi phạm thuần phong mỹ tục việt nam

– Mọi chi tiết xin liên hệ :

skype: webquangnam@gmail.com

mail: webquangnam@gmail.com

face page : www.facebook.com/webquangnam/