Hướng dẫn cài plugin “JWT Authentication for WP-API” để sử dụng app “web quảng nam”

“Web Quảng Nam” là ứng dụng hỗ trợ người dùng quản lý sản phẩm, bài viết, hình ảnh, video, tạo mã QR … ngay trên thiết bị di động của mình một cách nhanh chón, tiện lợi mà không cần phải đăng nhập từ trình duyệt máy tính.

Ứng dụng “Web Quảng Nam” có thể sử dụng để đăng nhâp cho mọi website sử dụng wordpress. Chỉ cần bạn cài đặt plugin “JWT Authentication for WP REST API” từ trang chủ wordpress.

Hướng dẫn cài plugin cho website wordpress:

JWT Authentication for WP REST API là plugin hỗ trợ phương thức xác thực WP REST API bằng JSON.

Bước 1: Cài đặt plugin.

Đăng nhập vào trang admin của bạn, vào phần plugin, chọn cài mới plugin, tại ô tìm kiếm phần mở rộng bạn nhập vào “JWT Authentication for WP REST API” và tiến hành cài đặt và chọn kích hoạt.

Bước 2: Cấu hình khóa bị mật.

JWT cần một khóa bí mật để ký mã thông báo. Khóa bí mật này phải là duy nhất và không bao giờ được tiết lộ.

Để thêm khóa bí mật, hãy chỉnh sửa tệp wp-config.php của bạn và thêm một hằng số mới có tên JWT_AUTH_SECRET_KEY
define('JWT_AUTH_SECRET_KEY', 'your-top-secret-key');

Bạn có thể sử dụng một chuỗi từ đây https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt
Truy cập vào link và coppy thay “your-top-secret-key” bằng text như hình bên dưới.

Sau khi thay vào web confiig thì file wp-config.php sẽ có nội dung tương tự như sau.

==> Như vậy là xong.

Chú ý: ‘-0h+d|7@]F:e9V|lj0d]qip,IkcewGQKE-TUO8=.=`zQf8k]hAsq@<F4Vzt2V’ chỉ là đoạn code ngẫu nhiên tham khảo thôi, chứ coppy đoạn nào cũng được nó chỉ để làm key mà thôi.

Nếu vẫn chưa đăng nhậo được thì bạn tham khảo thêm trực tiếp tại trang chủ của plugin để biết thêm chi tiết : https://wordpress.org/plugins/jwt-authentication-for-wp-rest-api/