Plugin myStickySidebar wordpress cố định sidebar khi cuộn chuột

Mình giới thiệu cho mọi người plugin khá là hay, plugin này giúp cố định thành phần bên phải hoặc trái của trang web khi cuộn chuột , bình thường khi xem nội dung trên web mà phần nội dung  dài hơn phần bên phải hoặc trái thì sẽ tạo nên khoảng trống làm cho web không đẹp : (hình minh họa)

Các bạn có thể xem Demo tại đậy : https://webquangnam.com Hoặc http://wordpress.com

cuộn chuột và nhìn bên phải sẽ thấy sự khác biệt.

Link tải pluginClick

link xem video : click

Sau khi cài đặt xong các bạn vào đây setting:

  1. Sticky Class : Thường là thẻ div bao toàn bộ cột bên trái hoặc phải. ở ví đụ này thì minh dùng thẻ div có id là secondary.
  2. Container Class : Thường là thẻ div bao cả vùng left và right ở đây mình dùng div có class là row.
  3. Additional top margin : ở đây mình dùng 45px nghĩa là cách phần top 45px
  4. Additional bottom margin : bằng 0 nghĩa là cách bottom của thẻ cha 0px.