[j25 và 3x] module liên kết web dạng combobox cho joomla

Đây là module trao đổi liên kết web lấy link từ com_link có sẳn trong joomla, module có dạng xổ xuống (combobox) cho joomla 2.5 và 3x. Module này có cho phép bạn chọn lượt click vào link để biết liên kết đó có bao nhiêu lượt click. Nếu bạn nào không thích thì chọn No nó sẻ không hiển thị lượt click.

Hình ảnh hướng dẫn:

link1

 

link2

 

link3

link4

 

link5

 

link41

 

link42

 

link6

 

Link tải về cho joomla 2.5 và 3x: Tải về