Plugins làm mịn da cao cấp Portraiture dành cho Photoshop

Plugins chuyên dùng để làm mịn da , và theo cá nhân mình thì đây là công cụ làm mịn da tốt dành cho Photoshop. Phần mềm có tên Portraiture V2.3 dành cho bản Photoshop CS6 đang khá khan hiếm 🙂 Phần mềm này chuyên dùng làm mịn ảnh Chân dung thời trang, ảnh cưới , ảnh tiệc , … ảnh chụp độ phân giải kém gây vỡ hạt cũng có thể dùng phần mềm này để xử lý

Bạn hãy download nó về và cài đặt vào máy tính của bạn nhé . Xem qua và tấm ảnh demo

ITRoshni123

Imagenomic Portraiture Free Download

 

Tải về Portraiture