Tại sao để các tên miền không sử dụng của bạn hết hạn có thể rủi ro nguy hiểm?

Nếu bạn đang điều hành một doanh nghiệp, bạn có thể thấy rằng bạn phải nắm giữ những tên miền mà bạn không còn cần nữa – có thể là do việc đổi thương hiệu, tái cấu trúc hoặc thay đổi sản phẩm. Mặc dù có thể hấp dẫn để tiết kiệm một khoản tiền nho nhỏ và chỉ để tên miền hết hạn, nhưng làm như vậy có thể gây nhiều rủi ro cho doanh nghiệp của bạn.

1.Nguy cơ để tên miền của bạn hết hạn là gì?

Tên miền hết hạn có thể gây ra rủi ro về uy tín và bảo mật thông tin cho doanh nghiệp của bạn – điều này áp dụng cho tất cả các tên miền bạn đã đăng ký,

Sau khi một tên miền hết hạn và bị xóa khỏi cơ quan đăng ký, nó có thể được đăng ký trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước cho bất kỳ người đăng ký nào đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện liên quan.

Người đăng ký mới tên miền (mà chính bạn đã bỏ rơi không gia hạn) có khả năng sử dụng chính tên miền đó để giả danh công ty của bạn, nhằm mục đích lừa gạt khách hàng của bạn và đặt uy tín của bạn vào nguy cơ nghiêm trọng.

Tuy nhiên, rủi ro phức tạp hơn là người đăng ký mới sử dụng tên miền mà bạn đã bỏ rơi không gia hạn để truy cập thông tin cá nhân về bạn, công ty của bạn hoặc chính các khách hàng của bạn.

Rất có thể nếu bạn đã sử dụng tên miền cho doanh nghiệp của mình, bạn và nhân viên của bạn đã sử dụng địa chỉ email gắn với tên miền đó để giao tiếp với khách hàng, ngân hàng, tiện ích, cơ quan chính phủ và thiết lập tài khoản với các dịch vụ trực tuyến khác nhau mà bạn cần vận hành doanh nghiệp của bạn.

Người đăng ký tên miền đó có thể chặn thông tin được gửi đến các tài khoản email gắn liền với tên miền cũ đó, có khả năng cấp cho họ quyền truy cập vào những thông tin cực kỳ nhạy cảm.

Một khi bạn mất quyền kiểm soát tên miền, có thể rất khó để lấy lại – đặc biệt nếu người đăng ký mới đủ điều kiện để giữ nó.

2. Tổng kết

Chuyển một công việc kinh doanh sang một giai đoạn mới (do việc đổi thương hiệu, tái cấu trúc hoặc thay đổi sản phẩm của bạn) có thể rất thú vị, nhưng đừng đặt công việc khó khăn của bạn vào rủi ro bằng cách để một tên miền không sử dụng rơi vào tay kẻ xấu.