Đổi pass Modem quang EPON FPT EP9108W-4FE

Các bước thay đổi pass modem 
1. Truy cập vào modem
 Thông thường địa chỉ mặc định của các loại modem là:192.168.1.1
Tuy nhiên nếu đánh vào trình duyệt web địa chỉ ip: 192.168.1.1 không hiện ra bảng quản trị modem thì có khả năng địa chỉ modem bị thay đổi thì ta có thể xác định bằng cách sau :

   Bấm tổ hợp phím Window + R 

Ở ô hiện ra gõ:  cmd

Màn hình DOS hiện ra, gõ lệnh:  ipconfig


Dòng Default Gateway   : 172.38.153.1 là địa chỉ ip của modem 

Login vào modem : username: admin
                                 password: admin (hoặc số hợp đồng dạng d023546)   
Đổi mật khẩu wifi theo bước bên dưới

 
 
xem video hướng dẫn
modemFpt