Fix lỗi mất plugin install khi update joomla lên phiên bản 3.6

Joomla 3.6 – Không có plugin cài đặt các thành phần mở rộng extensions đã được kích hoạt nên các bạn không thể cài thêm được các extensions. Hãy làm theo hướng dẫn nha, rất đơn giản.
“No installation plugin has been enabled. At least one must be enabled to be able to use the installer. Go to the Plugin Manager to enable the plugins.”

 

how to fix it

install 02

install 03

install 04

install 05

install 06

install 07